acrinographe


acrinographe
m. (de acrino- et -graphe) актинограф, уред за измерване и записване на лъчистата енергия.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.